Informatie

Ppauw is een vrijplaats voor ecologische experimenten. Het is onze uitdaging om met een passende ecologische voetafdruk te leven. Ppauw bevindt zich letterlijk op de rafelrand van Wageningen. Rafelranden in de natuur zijn onmisbare plekken waar veel gezonde diversiteit ontstaat. Een culturele rafelrand is een plek waar een vastgelopen mainstream cultuur nieuwe inzichten kan opdoen om zo zichzelf te verjongen.

Ppauw wordt gedoogd door de eigenaar Smink en de gemeente Wageningen. Samen met Ecodorpen Gelderland (CVEG), Platform Duurzaam Wageningen, Tussen de Bomen, Tiny Houses Wageningen en de woningstichting zijn we verenigd in ‘De Beuk’. We hebben de handtekeningen van de grond eigenaren binnen en bereiden een haalbaarheidsstudie voor. De bedoeling is om in 5 jaar een ecologische woongemeenschap met 150 woningen te realiseren. Tot die tijd blijft Ppauw zich als vrijplaats door ontwikkelen. De bedoeling is om van heel Wageningen een ecodorp te maken. Samen met de gemeente is de bestemming ’tijdelijke culturele broedplaats’ gemaakt. hiermee kunnen vele woonexperimenten gedaan worden zoals studenten die in tiny houses tijdelijk gangbare boeren helpen in de transitie naar natuur inclusieve landbouw. Ppauw is ook een educatief ecologisch circus aan het worden dat welkom is op elke nieuwe plek.

Ppauw verhuurt verschillende materialen voor educatieve evenementen en festivals. Er worden regelmatig klus-weekends georganiseerd. Hier kan je nieuwe dingen leren door mee te helpen aan een project. Voor scholen is er een dagprogramma: Aan de slag in het ecodorp.

Het terrein waarop Ppauw zich bevindt heeft geen aansluitingen voor gas, water en licht. Dit zorgt voor de uitdagende situatie om deze zaken inclusief compostering en grijs water zuivering lokaal aan te pakken. Ondertussen is er zelfs internet op het gehele terrein.

De besluitvorming op Ppauw gaat meestal onofficieel. Bij grote besluiten maakt de woongroep gebruik van sociocratische besluitvorming technieken. Geweldloze communicatie, consent besluitvorming en dragondreaming bleken bruikbare tools.

Erik Groen is de spin in het web van Ppauw. Hij heeft de slogan “Think global, act local” ter harte genomen en heeft Ppauw gesticht. Het leuke is dat het lokale weer globaal wordt doordat er vele internationale studenten Ppauw bezoeken.