Water

Het drinkwater op Ppauw komt van een pomp in het zeer nabij gelegen water winning gebied. Dit wordt met deze tank van 1000 liter vervoerd. De tank staat op het hoogste punt van Ppauw waardoor er waterdruk ontstaat. Het grijze water wordt via een vergistingsvat, zandfilter en helofytenfilter verzameld in de verdampingsvijver. Voor de opslag van overtollige zonne-energie is er een watertoren.