Permacultuur

Permacultuur is afgeleid van 2 woorden: permanent en cultuur. Het land wordt permanent in cultuur gebracht. En wordt samen met de participanten een systeem ontworpen en aangelegd met bomen, struiken en vooral vaste planten. Het is daarbij wel belangrijk dat de planten op de juiste plek geplant worden! Daarom gaat een groot deel van de tijd in observatie en ontwerp zitten. In het ontwerp wordt met alle natuurlijke invloeden (zonlicht, wind, water en bodem) rekening gehouden. Maar het gaat verder dan dat; er wordt rekening gehouden met de bestaande flora en fauna, er wordt ruimte gelaten voor ongerepte natuur. En de mens past ook in het systeem, die wordt niet gezien als een verstorend wezen, maar als integraal onderdeel. Zo kunnen o.a. regenwateropslag, een fijne zitplek, een compostsysteem en energie-opwekking ook tot de onderdelen van het ontwerp horen.