DIY ecodorp

Voor iedereen die gratis een ecodorp wil beginnen.

Meestal wordt een ecodorp normaal gefinancierd. Er ontstaat een veelvoud aan euro’s als rente op de hypotheek waar god mag weten wat mee wordt uitgespookt. Soms kan de hypotheek afbetaald worden maar in andere gevallen blijft er voor altijd huur. Het is lastig om lokaal waarde in euro’s te creëren waar de vaste lasten mee betaald kunnen worden. Kan je dan alleen in een ecodorp wonen als je eeuwig buiten de deur werkt, misschien zelfs moet forensen?
Juist nu is het belangrijk om te laten zien dat het anders kan dan de normale gang van zaken. Meer plekken waar mensen laagdrempelig kunnen uitproberen hoe het is om met de natuur te leven met een gepaste ecologische voetafdruk. Waar je kan leren, eten en slapen als je meehelpt. Economisch oninteressante terreinen + gebrek aan betaald werk + noodzaak van maatschappelijk verandering = ecodorp. Daarom deze handleiding.
Deze handleiding is ontstaan door het te doen.
Zoek een geschikt verwaarloosd terrein. Kijk of er aardige mensen in de buurt wonen die zich willen uitlaten over lokale wetenswaardigheden en roddels. En heel belangrijk, check je levensgezellen of ze het goed vinden dat je een periode veel van huis zal zijn. Zoek minstens 1 partner in crime. Deel het project in tijd stappen op. Hiermee zorg je dat je overzicht en plezier houdt. Bedenk dat je de wereld gaat verrijken met op z’n minst een hoopvolle actie.
Het doel van de eerste dag is om goed voorbereid een actie te doen, een demonstratie en/of bezetting die leuk is en misschien de krant haalt. Een krantenknipsel op je poort werkt zeer bevestigend voor het publiek. Wij hebben op 1 april een demonstratie gehouden ter bevordering van de culturele rafelrand. Een plek waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. We hebben flyers verspreid en rafel-rand-kanjer bordjes geplaatst bij onkruid in een recent veel te aangeharkt arboretum. Hierna zijn we doorgelopen naar het terrein dat we op het oog hadden, een gesloopt ziekenhuis in het bos. Daar hebben we een camper met caravan geparkeerd, hekken geplaatst en soep gegeten. Voilà, een ecodorp geboren!
De eerste week was een soort bivak/actiekamp bij de ingang van het terrein. Verwacht vrienden, politie, omwonenden, pers en misschien de eigenaar te woord te staan. Leuk is om je eerste composttoilet van www.localwise.nl (na) te bouwen. Verwacht elke avond vrienden die een biertje komen drinken maar drink zelf niet. Wees de braafste van de klas. Stook geen vuur  en laat ’s nachts nog geen kinderen slapen op het terrein. Vier je eerste week met iets lekkers buiten de deur.
De eerste maand gebruik je om het terrein te observeren. Waar is het zonnig, hoe loopt het water als het regent, wat voor een bodem heb je en wat voor een beschutting heb je? En ook: wie of wat maakte gebruik van het terrein voordat jij er was? Verplaats zonodig je kamp, sluit zonnecellen aan en maak een keuken.
Na een maand kan je echt iets opbouwen. Begin aan de moestuin. Verzorg wekelijks pannenkoeken voor vrienden die je wilt betrekken. Start een open middag op zondag waarop je de tijd neemt om met geïnteresseerden te kletsen. Wij zitten nu al 8 maanden op ons terrein. We hebben alles mobiel gemaakt. We ontvangen soms groepen en faciliteren projecten. We willen in April op het paasweken onze verjaardag vieren met een Bodem bevrijding festival. Met muziek, eten, info en tegels uit de grond rukken. We kunnen ook reizen met delen ons dorp. Je kan ons uitnodigen als een soort permacultuur circus met educatieve en entertainende elementen.
Wetenswaardigheden en aanraders:
Over het algemeen geldt hoe groter de eigenaar hoe officiëler het gaat lopen, wat prettig is. Kleine eigenaren reageren soms emotioneel en wispelturig. Bedenk dat je altijd de politie kan bellen als een eigenaar lastig wordt. Hang een bordje met je telefoonnummer op als “beheerder”. Zorg dat je het terrein afsluitbaar maakt zodat niemand er zomaar op mag komen zonder jou toestemming. In je caravan heb je huisvrede. Politie mag je caravan niet in zonder een “bevel tot binnentreden”. Laat je niet weg bluffen, dit is namelijk het enige dat de politie wel kan doen. Vertrek nooit zonder dat je iets op schrift hebt gekregen. Boetes, bv voor wild kamperen, neem je gewoon aan. Verklaar niets en blijf rustig zitten. Je kan later makkelijk schriftelijk tegen boetes in verzet gaan. Wild kamperen is bv niet bewijsbaar, je was aan het uitrusten. Ga professioneel met de politie om, ze doen hun job en dit is jou werk: de wereld verbeteren. Het handigst is om je als knuffelkraker voor te stellen. Geef gewoon je legitimatie als daarom gevraagd wordt. Als de politie lastiger wordt dan de gebruikelijke “bad cop” kan je om hun legitimatie vragen, je mag ze ook filmen. Als ze echt te veel langskomen om je lastig te vallen kan je een briefje op de poort hangen. Hierop schrijf je dat je de politie zal bellen als iemand het terrein zonder toestemming of “bevel tot binnentreden” betreedt. Er komt dan namelijk een tweede politie ploeg waar de eerste ploeg verantwoording aan moet afleggen. Dan heb je nog de nieuwe kraakwet die kraken criminaliseert, deze wet gaat echter alleen over bewoonbare panden, terreinen vallen hier buiten. Laat je ook niet tegenhouden als er wel een pand op het terrein staat, door het verdwijnen van de oude kraakwet zijn juist mogelijkheden ontstaan die er voorheen niet waren. De politie kan je in principe alleen legaal snel wegkrijgen als de openbare orde in het geding is. Zorg daarom dat je geen feest organiseert en overal waar nodig gevaren bordjes en afzetlint omheen plaatst. Zet een brandblusser neer en draag veiligheid kleding. Eventueel kan je het terrein veilig laten verklaren door een professional. Je kan daarna nog om twee redenen ontruimd worden. Je hebt dan ongeveer twee weken om te vertrekken. Er moet dan namelijk een zaak tegen je worden aangespannen, je hebt rechten als mens. Allereerst: je woont op een plek waar geen woonbestemming op is. Dit omzeil je door er niet te wonen en er enkel atelier ruimte te hebben. Handig is om op een ander adres ingeschreven te blijven staan. De tweede reden om te ontruimen is op het moment dat de eigenaar een spoed eisend belang heeft om te bouwen. Je zal wel eerst een oprotbrief van de jurist van de eigenaar moeten hebben ontvangen. Schrik niet, je hoeft niet te reageren maar je kan een brief van je kraak advocaat terug sturen of er zelf een opstellen. Erin moet staan dat je er woont en dus een zwaarwegender belang hebt dan de eigenaar voor leegstand heeft. Dat je graag wilt meewerken en vertrekken als de eigenaar kan aantonen dat alle vergunningen rond zijn en er van spoedeisend belang sprake is. Hiervoor moet je juist beweren dat je er wel woont. Kijk dus uit bij gesprekken met de media wat je hierover beweert: “ik weet niet of ik hier nu officieel woon”. De eigenaar moet aangifte doen om je te laten ontruimen. Het is per gemeente de vraag of die hieraan gehoor wil geven. Je kan laten weten dat je de publieke opinie mee hebt en dat er interesse bij de pers is voor je verhaal. Wat ook kan werken is om de gemeente te laten weten dat een ontruiming duurder zal worden dan ze verwachten. Dit kan je doen door een boomhut te bouwen en een lock-on te lenen bij Theaterstraat. Communiceer dit, de politie zal extra materieel en specialisten in moeten huren. De kosten hiervoor zullen nooit op jou verhaald kunnen worden, je kan wel aansprakelijk gesteld worden voor schade die jij hebt aangericht aan het terrein. De burgemeester is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid, handig is om meteen een gesprek aan te vragen. Vertel je verhaal. Laat zien dat je een aanspreekbare beheerder bent. Deel de zorgen. Noem je actie een kunstwerk, occupy of dat wat vroeger kraken werd genoemd.
Todo-lijst:
– Als je wilt beginnen met een demonstatie vraag je bij de gemeente een demonstratie vergunning aan voor een kleine ludieke demo. Meld dat je enkel van de stoep gebruik maakt zodat je geen politie escorte krijgt. Beschrijf een route van voor-verzamelplek naar je terrein en terug. Meestal zijn deze vergunningen snel, eenvoudig en gratis te verkrijgen en dan heb je meteen iets officieels om aan de politie te laten zien.
– Maak een flyer voor de demonstratie en probeer die in het plaatselijke suffertje te krijgen.
– Zoek uit wanneer de kopei voor verschillende kranten ingeleverd moet worden en stem je actie daar zonodig op af.
– Schrijf alvast een persbericht over de bezetting. Mail die via je mobiel als je bezetting een feit is.
– Let op je woorden bij een interview, je wilt alleen positieve dingen in de krant. Als de politie bijvoorbeeld lastig is geweest maar er is ook een “good cop” langsgekomen, vertel dan alleen over die laatste.
– Verzin een pakkende naam en maak een info-bord. Plastificeer een kopie van al je materialen om hierop te plakken.
– Schrijf alvast een buurtbrief, wie ben je, hoe ben je bereikbaar en wat wil je met het terrein.
– Draai gratis een kadastrale print van het terrein uit via www.kadaster.nl/vjeh
– Mail de eigenaar van tevoren met je plan om van het terrein een culturele duurzame vrijplaats te maken. Verwacht geen antwoord, maar dan heb je het ten minste eerst netjes gevraagd.
– Bereid alvast een mail voor om naar de eigenaar te sturen nadat je het bezet hebt. Stel je verantwoordelijk op en geef aan dat je het terrein netjes zal achterlaten als er echt gebouwd gaat worden. Laat duidelijk de voordelen zien met jou als beheerder zoals veiligheid en gentrificatie. Bied een gebruikscontract aan als de eigenaar dat wil. Je kan hiervan een voorbeeld bij mij krijgen. Bedenk dat al je uitlatingen tegen de eigenaar juridisch bindend kunnen zijn, ook mondelinge uitlatingen.
– Neem contact met een (kraak) advocaat van www.vrva.nl Meldt waar, wanneer en wat je gaat doen zodat dit bekend is. Mocht je advocaat werk voor je gaan verrichten dan hebt je een bewijs van onvermogen oid nodig zodat je niet alles hoeft te betalen. Vraag dan je advocaat om een begeleidende brief die helpt bij het aanvragen van een bewijs van onvermogen bij het juridisch loket.
– Je kan van mij of je advocaat handige formulieren krijgen. Vul ze in en print ze uit: Kraakbrief, Begeleidende brief aan de officier van justitie, het concept dagvaarding kraakpanden om de staat aan te klagen als ze je zonder rechtszaak willen ontruimen, en de beleidsnotitie betreffende kraken. Laat de politie maar denken dat je een jurist bent.
– Als je een compromisloze actie hebt voorbereid en verwacht opgepakt te gaan worden bel je eerst met een piketadvocaat (L. Plantega). Zij kan je adviseren en bijstaan als je aangehouden en vastgehouden wordt. Beschouw het als je werk en zit het rustig uit.
– Bereid gereedschap voor om het terrein op te kunnen en haal sloten om het af te kunnen sluiten.
– Zorg voor betrouwbare vrienden die bepaalde klusjes kunnen doen zodat jij altijd aanspreekbaar bij de ingang kan blijven.
– Je kan mailen of bellen voor specifieke vragen of materialen, een workshop te geven of mee te helpen.
Erik Groen